Temp: °C hPa Wiatr: km/h
WAŻNE TERMINY:


polski zwiazek pilki noznej

wielkopolski zwiazek pilki noznej

AMS Puchary

Xero Service 40-lecie KOZPN

Strona internetowa Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: statystycznych oraz świadczenia usług. Korzystanie ze strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies (tzw. ciasteczka) będą przechowywane na Twoim urządzeniu.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.

WALNE ZGROMADZENIE WIELKOPOLSKIEGO ZPN 25 MAJA.

Zarząd Wielkopolskiego ZPN podjął decyzję o zwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów na dzień 25 maja (piątek) 2018. Zebranie rozpocznie się o godzinie 17:00 w Hotelu Poznańskim w Luboniu przy ulicy Krańcowej ​4.


​Decyzja o wyznaczeniu terminu Walnego Zgromadzenia zapadła pod koniec marca podczas obrad Zarządu Wielkopolskiego ZPN. Uchwałą przyjęto wówczas, że spotkanie odbędzie się 25 maja. Projekt porządku obrad obejmuje 16 punktów, które przedstawiamy poniżej. Zgodnie z zapisami Statutu Związku, informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia trafiła do klubów reprezentowanych przez delegatów pocztą elektroniczną. Wszelkie materiały związane z obradami zostaną przesłane w ten sam sposób 11 maja.

Projekt porządku obrad sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Wielkopolskiego ZPN

1.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD), powitanie gości.
2.    Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza WZD.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad.
5.    Wręczenie odznaczeń.
6.    Wybór komisji:
        a)    mandatowej; 
        b)    uchwał i wniosków.
7.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Wielkopolskiego ZPN za okres sprawozdawczy.
8.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego ZPN.
9.    Sprawozdanie komisji mandatowej.
10.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
12.    Sprawozdanie z prac komisji statutowej, przedstawienie proponowanych zmian w statucie Wielkopolskiego ZPN, dyskusja. 
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wielkopolskiego ZPN;
14.    Wolne głosy i wnioski. 
15.    Wystąpienie przewodniczącego Komisji uchwał i wniosków, podjęcie uchwał.
16.    Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Z naszego okręgu delegatami są przedstawiciele III i IV ligi oraz wybrani delegaci z klas niższych.

Klasa okręgowa: Janusz Głuch, Mariusz Kaczmarek, Kaja Szymańska, Tomasz Zawada, Andrzej Zawisła.          Klasy niższe i młodzieżowe: Jarosław Binek, Roman Gauza, Czesław Guziałek, Rafał Janiak, Wojciech Kwiatkowski, Jan Włodarczyk, Marian Nawrot, Jarosław Pawlak, Jan Raczkiewicz, Grzegorz Szubert, Wiesława Zimoch-Stępień.

Wyjazd delegatów autokarem: 13.00-Kępno, 13.15-Ostrzeszów, 13.45-Ostrów Wlkp.(Galeria), 14.00-Kalisz (Wrocławska), 14.15-Gołuchów, 14.30-Pleszew, 15.00-Jarocin (Jukoil), 16.15-Luboń.  

Autor:wk