Temp: °C hPa Wiatr: km/h
WAŻNE TERMINY:


polski zwiazek pilki noznej

wielkopolski zwiazek pilki noznej

AMS Puchary

Xero Service 40-lecie KOZPN

Strona internetowa Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: statystycznych oraz świadczenia usług. Korzystanie ze strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies (tzw. ciasteczka) będą przechowywane na Twoim urządzeniu.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki internetowej.

WYBORY WŁADZ WIELKOPOLSKIEGO ZPN - INFORMATOR.

W roku 2020 kończy się kadencja obecnych władz Wielkopolskiego ZPN. Oznacza to, że podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów przeprowadzone przeprowadzone zostaną wybory. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

 

WYBÓR DELEGATÓW KLUBOWYCH

WZD odbędzie się 5 czerwca w IBB Andersia Hotel w Poznaniu. Udział w nim z prawem głosu wezmą przedstawicieli klubów w następującej liczbie:

 1. Kluby z najwyższej klasy rozgrwek piłki nożnej 11-osobowej kobiet i mężczyzn - po 5 delegatów.
 2. Kluby I ligi piłki 11-osobowej kobiet i mężczyzn - po 4 delegatów.
 3. Kluby II ligi piłki 11-osobowej kobiet i mężczyzn, a także Ekstraligi futsalu - po 3 delegatów.
 4. Kluby III ligi piłki 11-osobowej kobiet i mężczyzn, a także I ligi futsalu - po 2 delegatów.
 5. Kluby IV ligi piłki 11-osobowej kobiet i mężczyzn, a także II ligi futsalu - po 1 delegacie.
 6. Kluby V ligi - po 8 delegatów z każdej grupy, wybranych na konferencjach klubów.
 7. Kluby Klasy Okręgowej - po 5 delegatów z każdej grupy, wybranych na konferencjach klubów.
 8. Kluby klas niższych i kluby młodzieżowe - 1 delegat na każdą rozpoczętą grupę 8 klubów, wybrani na konferencjach klubów.

Podstawą wyboru delegata/delegatów oraz udziału klubów w stosownej konferenji przez kluby - członków Wielkopolskiego ZPN jest status klubu (udział w najwyższej klasie rozgrywkowej) na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku zbiegu uprawnień do wyboru delegata/delegatów klubowi przysługuje wybór w takiej liczbie, jaka wynika z udziału tego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej, w jakiej występuje (na dzień 31 grudnia 2019 r.).

PRZYKŁAD: Jeśli klub występuje w IV lidze i ma rezerwy w Klasie B, przysługuje mu prawo wyboru 1 delegata. Przedstawiciel tego klubu nie bierze udziału we właściwej konferencji klubów.

 

ZASADY WYBORU DELEGATÓW I PRZEDSTAWICIELI NA KONFERENCJE KLUBÓW

Wybór delegatów, o których mowa powyżej w punktach 1-5, musi zostać dokonany przez właściwy organ wynikający z zapisów statutu (umowy spółki) klubu - członka Wielkopolskiego ZPN.

Zarówno wybór delegatów na WZD jak i przedstawicieli klubów na konferencję klubów, musi zostać udokumentowany poprzez

 • pisemną uchwałę właściwego organu klubu o wyborze delegata/delegatów lub przedstawiciela;
 • oświadczenie klubu - członka Wielkopolskiego ZPN, podpisane przez osoby upoważnione do jego reprezentowania, że delegat/delegaci albo przedstawiciel zostali wybrani zgodnie ze statutem/umową klubu
 • ankietę delegata (przedstawiciela) wg obowiązkowego wzoru

Należy pamiętać, że dana osoba może być delegatem tylko jednego klubu.

W razie wątpliwości w zakresie ww. dokumentów Wielkopolski ZPN ma prawo żądać skanów dodatkowych dokumentów, jak również doręczenia dokumentów w formie papierowej w oryginale lub odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem, pod rygorem utraty prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów / konferencji klubów.

 

TERMINY WYBORU DELEGATÓW/PRZEDSTAWICIELI KLUBOWYCH

 • Kluby, którym z mocy statutu Wielkopolskiego ZPN mają prawo do wyboru co najmniej 1 delegata (pkt. 1-5 - od Ekstraklasy do IV ligi piłki 11-osobowej oraz od Ekstraklasy do II ligi futsalu) - skany dokumentów muszą zostać przekazane do Wielkopolskiego ZPN (wybory@wielkopolskizpn.pl) najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 roku.
 • Kluby, które wybierają przedstawicieli na konferencje klubów (pkt. 6-8 - od V ligi do Klasy B i kluby młodzieżowe) - skany dokumentów muszą zostać przekazane do Wielkopolskiego ZPN (wybory@wielkopolskizpn.pl) najpóźniej do dnia 27 marca 2020 roku.

Honorowane będą jedynie maile nadesłane z oficjalnego konta klubu - członka Wielkopolskiego ZPN w domenie @Wielkopolskizpn.pl!

Maile wysłane z innych adresów pozostaną bez rozpoznania, bez konieczności informowania nadawcy o tym fakcie!

Niedotrzymanie terminów, o których mowa powyżej, a także niedoręczenie wszystkich wymaganych dokumentów, skutkuje utratą prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów / konferencji klubów!

 

KONFERENCJE KLUBÓW V LIGI, KLAS OKRĘGOWYCH, A, B ORAZ ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH

Konferencje zostaną zorganizowane w terminie do końca kwietnia 2020 roku przez Komisję Wyborczą Wielkopolskiego ZPN, według poniższego podziału:

 • KALISZ:
  Klasa Okręgowa - grupa 1;
  Klasa A - grupy 3 i 4;
  Klasa B - grupy 6, 9 i 10;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Kaliszu.
 • KONIN:
  Klasa Okręgowa - grupa 2;
  Klasa A - grupa 6;
  Klasa B - grupa 8;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Koninie.
 • LESZNO
  Klasa Okręgowa - grupa 5;
  Klasa A - grupa 2;
  Klasa B - grupy 7 i 11;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Lesznie.
 • PIŁA
  Klasa Okręgowa - grupa 6;
  Klasa A - grupa 5;
  Klasa B - grupy 1 i 2;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Pile.
 • POZNAŃ
  V liga - wszystkie grupy;
  Klasa Okręgowa - grupy 3 i 4;
  Klasa A - grupy 1, 7, 8 i 9;
  Klasa B - grupy 3, 4 i 5;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Poznaniu.

Kluby, które w sposób poprawny zgłoszą swoich przedstawicieli na konferencje klubów, zostaną poinformowane o terminie i miejscu konferencji w sposób określony w ordynacji wyborczej.

Konferencje będą ważne bez względu na liczbę przedstawicieli, którzy będą brali w niej udział.

Każdemu przedstawicielowi klubu przysługuje jeden głos. Kandydat na delegata musi wyrazić zgodę na kandydowanie i być obecny na konferencji jako przedstawiciel klubu uprawnionego do brania udziału w danej konferencji.

Jeżeli w danej konferencji weźmie udział mniejsza liczba przedstawicieli klubów albo zgłoszonych zostanie mniej kandydatów niż liczba wybieranych przez nią delegatów, wówczas delegaci zostaną wybrani w takiej liczbie jak liczba kandydatów zgłoszonych na tej konferencji.

 

KALENDARIUM WYBORCZE

 • Do 27 marca 2020 roku - dostarczenie dokumentów o wyborze przedstawiciela klubu (dla klubów, których przedstawiciele będą brali udział w konferencji klubów).
 • Do 27 kwietnia 2020 roku - dostarczenie dokumentów o wyborze delegata/delegatów dla klubów, które z mocy statutu Wielkopolskiego ZPN, mają prawo do wyboru co najmniej 1 delegata na Walne Zgromadzenie.
 • Do 30 kwietnia 2020 roku - organizacja konferencji klubów w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz Poznaniu.
 • 5 czerwca 2020 roku - Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN, IBB Andersia Hotel w Poznaniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Podstawą prawną przeprowadzenia wyborów są
- Statut Wielkopolskiego ZPN;
- Uchwała Zarządu Wielkopolskiego ZPN nr II/10/2020 ws. uchwalenia ordynacji wyborczej;
- Uchwała Zarządu Wielkopolskiego ZPN nr II/11/2020 ws. powołania Komisji Wyborczej Wielkopolskiego ZPN.

W przypadku pytań lub wątpliwości osobami właściwymi do kontaktu są:
- Piotr Hajduk - tel. 882 745 122; @:wybory@wielkopolskizpn.pl
- Paweł Sliwowski - tel. 696 160 775; @:prawnik@wielkopolskizpn.pl

 

Autor:wk